Sanasto 1

Yhdistä viivalla samaa tarkoittavat sanat