E. Kippel "Meelis"

Sisu tundmine

  
Mõtle loetud teosele ja täida lüngad. Saad lühikokkuvõtte.
1208. aastal tulid piiskop algatusel eestlastele tooma. Tollal oli maavanemaks . linnuse kaitsmisel röövisid sakslased tema poja Meelise, kelle nad kloostrisse viisid, et poiss "ümber kasvatada". Poisi uueks nimeks sai . Kui laevastikuga Riia poole suundusid, põgenes Meelis kloostrist. Torm hävitas laeva, millega Meelis kodumaale pidi naasma. Merelt korjasid poisi üles , kelle suund oli randa. Sellal, kui maale röövretkele mindi, pääses Meelis laevalt põgenema. Ta päästis ka Olopi poeg Sigurdi tütre . Tänutäheks viibis noormees üle aasta Sigurdi . Eestisse tagasi sai ta kaupmeestega, teadmata, et ka ihusid hammast meie kodumaale. Paranenuna pärast haavata saamist sattus Meelis lahingus kokku , kes langeski Eestimaa pinnal. Kohtunud teel kodukanti isa venna , sai Meelis teada, et tema isa oli langenud lahingus. Meelis ihus kättemaksu ja ihaldas vabadust. Et tugevamat ja võimsamat vastupanu osutada, suundus ta koos Venemaale abivägede järele. 1224 toimus lahing, kus hukkusid nii Meelis kui venelaste väejuht . Eestimaa pind sai vallutatud, vaba oli veel , mis langes aastal 1227. Seega räägib teos eestlaste aastatel 1208-1227.