Pildid näituselt

Küsimused valikvastustega

Leia õige vastus. Mõnel küsimusel võib olla ka mitu õiget vastust.