Kodune ülesanne

Millest sõltub inimeste heaolu riigis? Kuidas heaolu mõjutavad näitajad on omavahel seotud?

Kasuta töövahendit MindMeister (http://www.mindmeister.com/) ja koosta heaolu kirjeldav mõistekaart. Avalda see internetis ja kutsuge õpetaja kaasautoriks.

Mõistekaart võib olla loodud iseseisvalt või paaristöös.


Martin Sillaots 2007