Kolmnurk

Ristsõna

Lahenda ristsõna. Kõik mõisted on seotud kolmnurkadega. Saad küsida ka vihjeid:). Küsimused ilmuvad, kui klõpsad ristsõnas oleval numbril. Lõpuks vajuta "Kontrolli"!
  1            2          
  3               4       
                    
 5            6           
                    
      7          8        
                    
    9            10        
                    
11          12              
                    
      13                
                    
14          15              
                    
                    
  16                    
                    
17