Eesti Majandusõpetajate Selts koos paljude ainete õpetajatega töötas 2013. aasta sügiseks välja õppematerjalid, mis uue riikliku õppekava ja ainekavade nõuetega arvestades võimaldavad finantskirjaoskust õpetada erinevate ainete tundides.
 

Lisaks õpilase töölehele on eraldi materjal õpetajale metoodilise juhendi ja õigete vastustega. Kokku on kõigile üldhariduskooli vanuseastmetele 36 õppematerjali kogumahus ligi 250 lehekülge.

Materjalid on tasuta kasutamiseks kättesaadavad Koolielu õppevaras.