Korrapärane hulknurk ja korrapärase hulknurga ümberringjoon

Muuda liuguri n abil korrapärase hulknurga nurkade arvu (3≤n≤100) ning liuguri a abil korrapärase hulknurga küljepikkust (1≤a≤10).
Parema hiire nupu menüüst saab vajadusel kujundit vähendada ja suurendada.
Vasta joonise all olevatele küsimustele:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

1. Milliste naturaalarvuliste küljepikkuste korral on korrapärase kolmnurga ümberringi pindala ja korrapärase kolmnurga pindala vahe väiksem kui 10 pindalaühikut?
2. Milliste naturaalarvuliste küljepikkuste korral on korrapärase nelinurga ümberringi pindala ja korrapärase nelinurga pindala vahe väiksem kui 10 pindalaühikut?
3. Kas eelnev kehtib ka 5-, 6-, ..., 100 - nurkse korrapärase hulknurga korral?
Aga kui nurki on rohkem kui 100?
4. Kui suur on 10 - nurga sisenurkade summa?
5. Kui suur on 12 - nurga nurga suurus?

Mari Onton, 30. august 2009. a, Loodud programmiga GeoGebra